Chính sách thành viên

1. Hạng member

Khách hàng đăng ký thẻ THÀNH VIÊN tại các cơ sở cửa hàng của ClownZ trên toàn quốc với điều kiện hóa đơn trên 500.000VNĐ

 

2. Hạng Silver (Tương ứng với thẻ VIP cũ): 

Khi tích đủ 5 TRIỆU ĐỒNG,bạn sẽ được lên hạng thẻ SILVER với ưu đãi:

– Giảm 5% cho toàn bộ đơn hàng

– Tặng Voucher giảm 10% cho tháng sinh nhật

3. Hạng Gold (Tương ứng với thẻ VVIP cũ):

Khi tích đủ 20 TRIỆU ĐỒNG, bạn sẽ được lên hạng thẻ GOLD với ưu đãi:

– Giảm 8% cho toàn bộ đơn hàng

– Tặng Voucher giảm 15% cho tháng sinh nhật

 

4. Hạng Platinum:

Khi tích lũy đủ 50 TRIỆU ĐỒNG, bạn sẽ được nâng hạng thẻ PLATINUM với ưu đãi:

– Giảm 12% cho toàn bộ đơn hàng

– Tặng Voucher giảm 20% cho tháng sinh nhật

5. Hạng Diamond:

Khi tích đủ 100.000.000 TRIỆU ĐỒNG, bạn sẽ được lên hạng thẻ DIAMOND với ưu đãi hấp dẫn:

– Giảm 12% cho toàn bộ đơn hàng

– Tặng Voucher giảm 20% cho tháng sinh nhật

– Cuối năm có một phần quà đặc biệt từ ClownZ